SÕUDMINE

  • Sõudeergomeetrite võistlusel osalevad igast võistkonnast 1 nais- ja 1 meesvõistleja.
  • Võistlusjärjekord loositakse vahetult  enne võistluse algust.
  • Naised sõuavad 500m, mehed 1000m.
  • Iga võistleja valib ergomeetri raskusastme ise
  • Võistlus toimub paralleelselt kahel sõudeergomeetril.  Start antakse üheaegselt.
  • Ajad liidetakse ja seejärel järjestatakse tulemused võistkondlikult.
  •  Võrdsete tulemuste korral lähevad kohapunktid jagamisele.