PETANQUE

  • Osalevad 2 meest ja 2 naist
  • Võistlus toimub (võimaluse korral) staadionil kuulitõuke sektoris. Samas on võistlust võimalik läbi viia kus iganes enam-vähem sileda pinnaga (ka muru) platsil. Snadi ja heitekuulid on korraldajate poolt.
  • Kohtunik asetab snadi viskeringist 6m kaugusele sektori keskel asuvale märgistatud tähisele.
  • Igal võistlejal on 2 kuuli, mille ta peab heitma heiteringist võimalikult snadi lähedale.
  • Kuulid visatakse selliselt, et esimese heite sooritab 1. naisvõistleja, teise 1. meesvõistleja, kolmanda 2. naisvõistleja ja neljanda 2. meesvõistleja, järgmises voorus viskejärjekorda ei muudeta. Juhul kui mõni heitekuulidest tabab snadi ja muudab selle asukohta, siis peavd järgmised viskajad tabama snadi uue asukoha lähedust, seni visatud heitekuulid jäävad oma algsesse asukohta.
  • Kui kõik heited on sooritatud, mõõdetakse viskekuulide kaugused snadist kohast, kuhu kuulid js snadi kõigi heidete lõppedes jäävad.
  • Mõõtmine toimub snadi ja kuuli lähemate külgede vahel täissentimeetrites. Kõik kaugused protokollitakse. Nais- ja meesvõistleja kuulide kauguste üle eraldi arvestust ei peeta.
  • Lõpptulemuse saamiseks kuulide kaugused snadist liidetakse. Võitjaks osutub võistkond, kelle kuulide summaarne kaugus snadist on väihim.
  • Võrdse tulemuse korral on võitja see võistkond, kelle lähim viskekuul on snadile kõige lähemal. Nende võrdse tulemuse korral arvestatakse kauguselt teise, kolmanda jne kuuli kaugust.