KORVPALL

  • Võistkonda esindab kaks võistlejat – mees ja naine.
  • Võistlusjärjekord loositakse kohapeal.
  • Võistlus viiakse läbi sisetingimustes.
  • Võistlejad viskavad kordamööda kokku 10 viset – naisvõistleja vabaviskejoonelt (5 viset), meesvõistleja kolmepunktijoonelt (5 viset). 
  • Iga tabatud vise annab ühe punkti. Arvesse lähevad ainult kümnest viskest tabanud visked.
  • Võrdse tulemuse saanud võistkonnad hakkavad viskama kordamööda eelmises punktis kirjeldatud süsteemi alusel kuni esimese eksimuseni (möödaviskeni). Võitjaks osutub võistkond, kes hiljem eksib (mööda viskab).
  • Kui kordusviskeid sooritavad võistkonnad viskavad samas ringis mööda, saavad kõik korduskatse.
  • Kui kohajagajaid on rohkem kui kaks, siis jätkatakse ümberviskamisi nende vahel, kelle vise mööda läks seni, kuni kõik kohad on selgunud.