JALGRATAS

Üldist

  • Kuusalu külade 10-võistluse jalgratta vigursõit toimub Kuusalu keskkooli spordikeskuse juures.
  • Iga võistkonna eest võistlevad 2 võistlejat – mees ja naine (soovitavalt mõlemad noored).
  • Korraldajad annavad talle valida 20 ja 26 tolliste rataste vahel (laste- ja tavaline maastikuratas). Kõik võistlejad sooritavad võistlussõidu sama rattaga.
  • Distansti läbimise aeg mõõdetakse käsiajavõtuga.
  • Iga eksimus rajal annab lõpptulemusele juurde 10 (kümme) trahvisekundit. Ühel elemendil tehtud eksimus läheb kirja ühekordselt – see tähendab, et peale eksimust ei pea võistleja sama elemendiga jätkama, vaid võib kohe suunduda järgmist elementi sooritama.
  • Distansi alustab võistleja stardijoone tagant stardikäskluse peale. Valestart loetakse eksimuseks ja lisatakse ajale 10 sekundit.
  • Võrdse tulemuse korral eelistatakse koha jagamisel vähem trahvisekundeid saanud võistlejat.

Element 1. Rajalaud

Võistleja peab läbima jalgrattal 5 m pikkuse ja 15 cm laiuse kahe laua vahelise distantsi. Veaks loetakse jalgrattalt jala maha asetamist, esi- ja/või tagarattaga lauale sõitmist.

Element 2. Ring

Võistleja läbib tähistatud ringi läbimõõduga 2,8 m.

Veaks loetakse jalgrattalt jala maha asetamist ning mahamärgitud ringi joonest sissepoole ülesõitmist.

Element 3. Kaheksa

Võistleja läbib 8-kujulise kahelt poolt tähistatud (0,5 m ) raja. „Kaheksasse“ sisenemine ja väljumine on 1,6 m tähistatud avast.  Suure ringi raadius 5 m, väiksema ringi raadius 2,8 m.  Tähiste vahe 0,5 m.

Veaks loetakse jalgrattalt jala maha asetamist, „kaheksasse“ sisenemisel markerite puudutamist, ülesõitmist, maha ajamist, rajal markeritele otsasõitmist.

Element 4. Slaalom

Võistleja läbib slaalomiraja pikkusega 18 ja laiusega 2m. Slaalomipostid on rajal väheneva vahemaaga (vt. Joonist).

Veaks loetakse jalgrattalt jala maha asetamist, raja laiuse (2 m) ületamist, postide maha ajamist.

Element 5. Rajavahetus

Võistleja sõidab esmalt 5m pikkuse ja 1 m laiusel rajal, mille järel sooritab rajavahetuse  5 m pikkusel ja 1,5 m laiusel alal, läbides seejärel uuesti 5 m pikkuse ja 1 m laiuse raja.  Element lõpeb stoppmärgiga, mis tähendab, et tuleb sooritada peatumine. Raja algus- ja lõpppunktid on tähistatud markeritega ja markerite vahel kriidijoontega.

Veaks loetakse jalgrattalt jala maha asetamist, raja laiuse ületamist, mittepeatumist stopp-märgi ees.

Element 6.  Kaldtee

Võistleja sõidab üle kaldtee, mille pikkus on 3 m.

Veaks loetakse kaldteelt esi- ja/või tagarattaga maha sõitmist, jala maha asetamist.

Element 7. Pidurdustest

Rajale on maha märgitud ala laisuega 1 m, pikkusega ratta pikkus + 20 cm. Lõppjoon on 5 cm laiune. Võistleja peab pidurdama ja seisma jääma täpselt joone ees.

Veaks loetakse ratta seiskumist enam kui 10cm enne ja/või pärast maha märgitud joont.

Vigurrada